ข้อเสนอแนะและคำติชมจากผู้ใช้บริการ ประจำปี 2551

MU Internet

คำแนะนำติชมของท่าน : ไฟส่องสว่างตามตู้ / ชั้นหนังสือ / โต๊ะอ่าน ควรมีเชือกดึงเปิด/ปิด ตามต้องการ เพื่อนโยบายประหยัดพลังงานของชาติ

 

MU Internet

คำแนะนำติชมของท่าน : 1. งาน Mahidol Phayathai Book Fair .ไม่ควรยกเลิก. เป็นอย่างยิ่ง แล้วจะซื้อ
Textbook ลดราคาจากไหนหล่ะ 2. ควรมีปลาย "พฤศจิกายน"หรือ ช่วงมกราคม

 


คำแนะนำติชมย้อนหลัง