ข้อเสนอแนะและคำติชมจากผู้ใช้บริการ ประจำปี 2550

 

คำแนะนำติชมของท่าน : "ห้องสมุดในดวงใจ" ของเว็บไซต์สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.praphansarn.com

คำแนะนำติชมของท่าน : "รู้สึกได้เลยว่าห้องสมุดนี้ไม่ธรรมดา"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://gotoknow.org/blog/rujroadk/145732

คำแนะนำติชมของท่าน : "... ห้องสมุดสตางค์ ของคณะวิทยาศาสตร์มหิดล สามารถดึง paper ได้เกือบทุก journal การอ่าน paper เหล่านี้สำคัญอย่างมากที่จะนำมาทำวิจัย ... " /
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cu-qa.chula.ac.th/suggest/sug_ans.asp?GID=1333

MU Internet

คำแนะนำของท่าน : หาวารสารในชั้นไม่เจอครับ แต่เจอในกองรอเย็ยเล่ม ซึ่งตั้งไว้นานเเล้ว (J Nat Prod. 2001, 64, 612)

 

MU Internet

คำแนะนำของท่าน : การคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด อยากให้พิจารณาถึงว่าหนังสือเล่มนั้นอาจารย์อ่านได้และนักศึกษาก็ควรอ่านได้พอกันเช่นกันหรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่อาจารย์อ่านรู้เรื่องอยู่คนเดียว และควรพิจารณาว่าหนังสือที่ห้องสมุดมีแล้วอาจเป็น edition ที่เก่าไม่ทันปัจจุบันแล้ว ดังนั้นหากมีการเสนอชื่อหนังสือเข้ามา อยากให้ดูว่าชื่อหนังสือเล่มนี้ห้องสมุดมีแล้วก็จริงแต่ควรพิจารณา edition ด้วย

 


คำแนะนำติชมย้อนหลัง