ข้อเสนอแนะและคำติชมจากผู้ใช้บริการ ประจำปี 2554

 

User Comments

User Comments

User Comments

User Comments

 


คำแนะนำติชมของท่าน : ครบรอบวันก่อตั้งห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

User Comments


คำแนะนำติชมของท่าน : การประชุมเชิงวิชาการ Asia CMD@MUSc ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้รับคำชมจาก วิทยากรญี่ปุ่นเป็นอย่างมากว่า ระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยดีมาก ไม่มีปัญหาในการใช้งาน จากประสบการณ์ของวิทยากรญี่ปุ่นเองที่เคยไปประชุมเชิงวิชาการ  Asia CMD ที่อื่น ๆ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย แม้จะเป็นการประชุมครั้งที่สองหรือสาม แล้ว ยังมีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่เสมอ แตกต่างจากที่ของเรามาก ผมคงต้องขอยกความดีส่วนหนึ่งให้กับบุคลากรและการจัดการของฝ่าย IT ครับ    
ขอบคุณครับ / สมศักดิ์  

User Comments


คำแนะนำติชมย้อนหลัง