รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- E -

 1. Ecology
  v.63-80, 1982-99//
 2. Endocrinology [ISSN 0013-7227]
  v.4, 1920/21;
  v.6-25, 1922-39;
  v.29, 1941;
  v.43, 1948;
  v.44, no.3-4, 1949;
  v.48-121, 1951-87;
  v.122, no.1-3, 1988;
  v.126-136, 1990-95;
  v.137, no.1-5,7-10,12, 1996;
  v.138, 1997;
  v.139, no.1-2, 5-12, 1998;
  v.140, 1999;
  v.141, no.1-3, 5-12, 2000;
  v.142, no.1-3, 2001//
 3. European Journal of Applied Microbiology & Biotechnology [ISSN 0171-1741]
  v.8-18, 1979-83//
 4. European journal of biochemistry online-only [ISSN 0014-2956]
  Title changed to: FEBS Journal
  v.2-98, 1967-79;
  v.100-269, 1979-2002;
  v.270 no.1-12, 14-15, 17-20, 2003;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 5. European journal of pharmacology online-only [ISSN 0014-2999]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00142999
  v.1-50, 1967-1978;
  v.53-264, 1979-94;
  v.267-321, 1994-97;
  v.322 no.2-3, 1997;
  v.333-346, 1997-98;
  v.347 no.1, 1998;
  v.348-350, 1998;
  v.351 no.2-3, 1998;
  v.352-504, 1998-2004;
  v.526-745, 2005-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 6. European polymer journal [ISSN 0014-3057]
  v.23-25, 1987-89;
  v.26, no.9-12, 1990;
  v.27-33, 1991-97;
  v.34 no.1-2, 1998//
 7. Experimental cell research
  v.10-13, 1956-57;
  v.16-48, 1959-67;
  v.50-73, 1968-87//