รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- L -

 1. Laboratory investigation [ISSN 0023-6837]
  v.3-38, 1954-1978;
  v.40-71, 1979-1994;
  v.72, 1995;
  v.73 no.1-2, 4-6, 1995;
  v.74-76, 1996-1997;
  v.77 no.1-58, 1997;
  v.78, 1-3, 1998
  v.79 no.5, 1999//
 2. Letters in applied microbiology donate [ISSN 0266-8254]
  v.1-36, 1985-2003;
  v.37 no.2-6, 2003;
  v.40 no1-2, 2005;
  v.42, 2006;
  v.43 no.1-5, 2006;
  v.44 no.1-5, 2007;
  v.45 no.6, 2007;
  v.46-51, 2009-10;
 3. Life sciences online-only [ISSN 0024-3205]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00243205
  v.1-3, 1962-1964;
  v.4 no.1-12, 1965;
  v.5 no.1-16, 1966;
  v.6-9, 1967-1970;
  v.10 Part 1, Part 2 no.1-12, 1971;
  v.11-28, 1972-1981;
  v.29 no.10-17, 1981;
  v.30-56, 1982-1995;
  v.57 no.1-19, 21, 23-26, 1995;
  v.58-65, 1996-1999;
  v.66 no.1-5, 8-26, 2000;
  v.67, 2000;
  v.68 no.1-8, 13-16, 2001;
  v.69 no.4-26, 2001;
  v.70 no.1-3, 14-26, 2001;
  v.71-82, 2002-08;
  v.83 no. 1-24, 2008;
  v.84-119, 2009-11;
  v.90-119, 2012-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only