วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ภาษาต่างประเทศ

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Time (Asia Edition)* นิตยสาร 9 -
2 Physics Today 6 3.093
3 Science Asia 2 -
4 Analytical Biochemistry 1 2.507
  Heterocycles 1 1.036
  Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 1 1.747
  Indian Journal of Chemistry (B) Organic Medicinal 1 0.509

 

ภาษาไทย

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 บ้านและสวน 14
2 มติชนสุดสัปดาห์ 7
3 ชีวจิต* 6
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 6
4 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 4
  อนุสาร อ.ส.ท. 4
5 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 2
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 2
6 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 1
  วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) 1
  วารสาร อพวช. 1
  Update 1
  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1
  วารสารกรมวิทยาศาสร์การแพทย์ 1
  เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army medical journal) 1

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2562
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2562
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549