10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนมีนาคม 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 37 34.205
2 Nature 17 40.137
3 New Scientist 12 -
4 Time (Asia Edition) 5 -
5 Synthesis - Journal of Synthetic organic chemistry 1 0.715
6 Tetrahedorn (incl.Tetrahedron Asymmetry) 1 2.651
7 Tetrahedron Asymmetry 1 -
8 Trends in Pharmacological Sciences  1 12.797
9 Wildlife Conservation 1 -
10 Up Date 1 -

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 สารคดี (Sarakadee Magazine) 35
2 บ้านและสวน 15
3 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 9
4 มติชนสุดสัปดาห์ 7
5 ชีวจิต 6
6 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural science journal) 5
  อนุสาร อ.ส.ท 5
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 5
7 ซีเคร็ต = Secret 4
8 จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 2
  เที่ยวรอบโลก  (Travel Around The World) 2
  วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 2
  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science - Ladkrabang) 2
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ 2
  วารสารสิ่งแวดล้อม (Environment Journal) 2
  วารสาร อพวช. 2
  All Magazine 2
9 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 1
  Advanced Thailand Geographic Magazine (ไทยแลนด์จีโอกราฟฟิค) 1
  Creative & Idea KAIZEN 1
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนมีนาคม 2561
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
    + ประจำเดือนมกราคม 2561
 
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549