วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ภาษาต่างประเทศ

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 33 41.063
2 Time (Asia Edition) * นิตยสาร 12 -
3 Nature* 4 43.070
4 Physics Today 3 3.093
5 Science Asia 2 -
6 European Journal of Biochemistry 1 3.579
  JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 1 2.188
  Journal of Organic Chemistry 1 4.745
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine Medicine and Public Health 1 0.287
  Trends in Neurosciences 1 12.314
  Surgical and Radiologic Anatomy 1 1.039

 

ภาษาไทย

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 15
2 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 10
3 สารคดี (Sarakadee Magazine) 9
4 ชีวจิต 6
5 วารสาร อพวช. 5
  อนุสาร อ.ส.ท. 5
6 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 4
7 บ้านและสวน 3
8 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 2
  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
9 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 1
  เวชสารแพทย์ทหารบก (Royal Thai Army medical journal) 1
  Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์) 1

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
    + ประจำเดือนตุลาคม 2562
    + ประจำเดือนกันยายน 2562
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2562
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2562
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549