วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ภาษาต่างประเทศ

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Physics Today  12 3.093
2 Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 9 -
3 Analytical Chemistry 1 6.350
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  1 0.817
  Malacological Review 1 -
  Helvetica Chimica Acta 1 1.394
  Journal of Biochemistry 1 2.230

 

ภาษาไทย

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ชีวจิต* 17
2 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 15
3 มติชนสุดสัปดาห์ 8
4 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 6
  อนุสาร อ.ส.ท. 6
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 6
5 สารคดี (Sarakadee Magazine) 5
6 บ้านและสวน 4
7 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 3
  A day 3
8 ซีเคร็ต = Secret 2
  วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) 2
9 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 1
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ 1
  วารสาร อพวช. 1
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม.ธรรมศาสตร์ 1
  Science and Technology Asia 1
  Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์) 1

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2562
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549