วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนตุลาคม 2563

ภาษาต่างประเทศ

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature 31 42.779
2 Science 1 41.846
  Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) 1 2.233
  Tetrahedron Letters 1 2.275
  Cancer Research 1 9.727
  Mycologia 1 2.149
  Mycologia Research 1 -

 

ภาษาไทย

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์  9
2 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 3
3 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม.ธรรมศาสตร์ 2
4 ชีวจิต 1
  บ้านและสวน 1
  วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) 1
  วารสาร อพวช. 1

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนตุลาคม 2563
    + ประจำเดือนกันยายน 2563
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2563
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2563
    + ประจำเดือนมีนาคม 2563
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
    + ประจำเดือนมกราคม 2563
 
    + ปี 2562
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549