วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ภาษาต่างประเทศ

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Time (Asia Edition) (นิตยสาร) 5 -
2 Physics World 4 0.143
3 New Scienctist 2 -
  Science 2 41.058
4 Journal of Physics A : Mathematical and General 1 1.577
  Chemical communications  1 -
  Immunology 1 3.358
  Journal of Polymer Science (B) Polymer Physics 1 2.499

 

ภาษาไทย

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรตัด = Science Illustrated 24
2 มติชนสุดสัปดาห์ 14
3 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)  9
4 ชีวจิต 7
  update  7
5 วารสารไทย 5
6 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 4
7 บ้านและสวน 3
  จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand * 3
8 วารสารฟิสิกส์ไทย (Thai Journal of Physics) 2
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 2
  อนุสาร อ.ส.ท. 2
9 Songklanakarin Journal of science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ฯ) 1
  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
8 วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ) 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.  1
  วารสาร อพวช. 1
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549