วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนธันวาคม 2557

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature* 80 42.351
 
2 Time (นิตยสาร) 8 -
 
3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 7 0.546
 
4 Phytochemistry* 6 3.35
 
5 National Geographic 5 -
 
6 Helvetic Chimica Acta 3 1.394
 
7 Heterocycles* 2 0.908
  Journal of Ethnopharmacology* 2 2.939
  Polymer* 2 3.766
  Journal of the Medical Association of Thailand (จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ) 2 -
  New Scientist* 2 0.379
  Tetrahedron 2 2.817
  Virology 2 3.278
 
8 Forbes (นิตยสาร) 1 -
  Fortune (นิตยสาร) 1 -
  Inorganic Chemicstry* 1 -
  Reader's Digest (นิตยสาร) 1 -
 

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ซีเคร็ต = Secret* 31
 
2 มติชนสุดสัปดาห์* 23
 
3 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 16
 
4 บ้านและสวน 14
 
5 ชีวจิต 10
  สารคดี (Sarakadee Magazine)* 10
 
6 PC Today* 9
 
7 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 8
  เที่ยวรอบโลก 8
 
8 A Day 7
 
9 คิด Creative Thailand 4
  สื่อพลังงาน 4
  อนุสาร อ.ส.ท. 4
 
10 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Science Sport) 3
  All Magazine 3
  Money and Wealth (M&W) 3
  Mother and Care 3
  Update* 3
  Windows IT Pro 3