วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนธันวาคม 2558

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science* 19 33.611
 
2 Nature* 16 41.456
 
3 Scientific American 15 1.07
 
4 Phytochemistry 7 2.547
 
5 Recueil des Travaux chimiques des Pays-Bas 4 -
  Tetrahedron Letters* 4 2.379
  Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 4 -
 
6 Trends in Biotechnolgoy* 3 11.958
  Trends in Pharmacological Sciences 3 11.539
  Ecology 3 4.656
 
7 > Asia Review (Nikkei) 2 -
  Heterocycles* 2 1.079
  Journal of Applied Polymer Science 2 1.768
 
8 Analytical Biochemistry 1 2.219
  Biochemical Pharmacology * 1 5.009
  Cell 1 32.242
  Journal of Applied Physiology 1 3.056
  Journal of Biochemistry 1 2.582
  > Journal of Biotechnology 1 2.871
 

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 24
 
2 อนุสาร อ.ส.ท.* 15
 
3 ซีเคร็ต = Secret* 14
  Mother and Care 14
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย)* 14
 
4 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 11
 
5 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 10
  A Day 10
  Money and Wealth (M&W) 10
 
6 ชีวจิต 8
  บ้านและสวน 8
 
7 สารคดี (Sarakadee Magazine) 7
 
8 All Magazine 4
 
9 คิด Creative Thailand 3
  วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 3
  วารสาร อพวช. 3
  สื่อพลัง (Power and thought) 3
 
10 Windows IT Pro 2
  ยางไทย 2
  Maejo International Journal of Science and Technology 2