วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนธันวาคม 2560

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 130 34.205
2 Science New 26  
3 Trends in Pharmacological Sciences 9 12.797 
4 Nature 5 40.137
  New Scientist 5 -
  Time (Asia Edition)  5 -
5 Journal of Applied Polymer Science 3 1.86 
  Journal of Ethnopharmacology 3 2.981
6 Tetrahedron Letters 2 2.193
  Journal of chemical society (communications) 2 -
7 Science Asia 1 -
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.655 
  Synthesis - Journal of Synthetic organic chemistry 1 -
  Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) 1 2.651 
  Trends in Analytical Chemistry 1 8.442
  Gene 1 2.415 

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 เที่ยวรอบโลก 22
2 มติชนสุดสัปดาห์ 11
3 ซีเคร็ต = Secret* 10
4 ชีวจิต 8
  ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 8
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 8
5 National Geogralphic (ฉบับภาษาไทย) 7
6 A Day 5
7 อนุสาร อ.ส.ท 4
8 บ้านและสวน 3
9 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) 2
  วารสารสัตวแพทย์ 2
  Windows IT Pro = Enterprise IT Pro 2
10 วารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
  วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 1