10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Physics World 20 -
 
2 Science 7 -
 
3 Journal of Neurochemistry 4 3.842
  Time (Asia Edition)*(นิตยสาร) 4 -
  Acta Anatomica 4 2.435
 
4 Nature 3 41.456
  New Scientist 3 -
 
5 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2 0.773
         
6 Analytical Biochemistry 1 2.243
  Heterocycles 1 1.107
  Phytochemistry 1 2.547
  Science Asia 1 -
  Synthesis - Journal of Synthetic organic chemistry 1 -
  Toxicology and Applied Pharmacology 1 3.847
 

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ชีวจิต 15
  ซีเคร็ต = Secret* 15
 
2 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)

11

 
3 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 10
 
4 อนุสาร อ.ส.ท. 9
  A Day 9
 
5 มติชนสุดสัปดาห์ 8
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 8
 
6 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 5
 
7 บ้านและสวน 3
 
8 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 2
  วารสาร อพวช. 2
  All Magazine 2
 
9 Money and Wealth (M&W) 1
  Kasetsart Journal of Social Sciences 1
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2560
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
    + ประจำเดือนตุลาคม 2560
    + ประจำเดือนกันยายน 2560
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    + ปี 2559