10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนมีนาคม 2560

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science* 25 -
 
2 New Scientist* 22 -
 
3 Nature* 19 41.456
 
4 Planta Medica* 9 1.99
 
5 Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 7 -
 
6 Reviews of modern physics 3 33.177
 
7 Biochemical Pharmacology * 2 -
  Tetrahedorn (incl. Tetrahedron Asymmetry)* 2 2.645
 
8 American Journal of Physiology 1 3.077
  Analytical Chemistry* 1 5.886
  Food and Chemical Toxicology* 1 3.584
  Heterocycles* 1 1.107
  Science Asia 1 -
  European Journal of Pharmacology 1 2.73
  Endocrinology 1 4.159
  Biochimica Et Biophysica Acta 1 2.59
 

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 20
 
2 ชีวจิต*

15

 
3 บ้านและสวน 14
 
4 ซีเคร็ต = Secret* 13
  อนุสาร อ.ส.ท. 13
 
5 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 12
 
6 มติชนสุดสัปดาห์* 10
 
7 A Day 9
 
8 All Magazine 6
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 6
 
9 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 5
 
10 Creative & Idea KAIZEN 3
  สารคดี (Sarakadee Magazine)* 3
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2560
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
    + ประจำเดือนตุลาคม 2560
    + ประจำเดือนกันยายน 2560
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    + ปี 2559