10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนกันยายน 2560

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature 20 41.456
2 New Scientist 16 -
  Science 16 -
3 Trends in Neurosciences 6 11.124
4 Time (Asia Edition) 5 -
5 Analytical Chemistry 2 5.886
  European Journal of Biochemistry 2 3.579
  Food and Chemical Toxiclogy 2 3.778
  Journal of Applied Polymer Science 2 1.86
  Gene 2 2.415
  Laboratory Investigation 2 4.857
6 American Journal of Physiology 1 3.077
  Biochemical Pharmacology 1 4.581
  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.773
  Helvetica Chimica Acta 1 1.896
  Water Research 1 6.942
  Laboratory Animal Science 1 1.436
  Polymer Lastics Technology and Engineering 1 -
  The EMBO Journal 1 9.792
  Journal of Clinical Microbilogy 1 3.712
  American Journal of Mathematics 1 1.056

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 16
2 ไซแอนซื อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 15
3 ชีวจิต 13
  บ้านและสวน 13
4 ซีเคร็ต = Secret 10
  มติชนสุดสัปดาห์ 10
5 A Day 6
6 Creative & Idea KAIZEN 5
7 อนุสาร อ.ส.ท. 4
8 เที่ยวรอบโลก 3
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 3
9 วารสาร อพวช. 2
10 ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ 1
  จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ 1
  วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 1
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ 1
  All Magazine 1
  KMITL Science and Technology Journal / Formerly to : KMITL Science Journal 1
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560