10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 20 -
 
2 Phytochemistry 18 2.547
 
3 Nature 16 41.456
 
4 New Scientist 15 -
 
5 Time 6 -
 
6 Analytical Chemistry 2 5.886
  Tetrahedron Letters 2 2.347
 
7 Plant Science 1 3.437
  Science Asia 1 -
  The Southeast Asia Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.773
  Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) 1 2.645
  Journal of Helminthology 1 1.420
  Plant Molecular Biology 1 3.356
         

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 Mother and Care 26
 
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 24
  มติชนสุดสัปดาห์

24

 
3 ชีวจิต 22
 
4 ซีเคร็ต = Secret 16
 
5 A Day 12
 
6 บ้านและสวน 11
  Health Today 11
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 11
 
7 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 7
 
8 วารสารฟิสิกส์ไทย (Thai Journal of Physics) 5
  อนุสาร อ.ส.ท 5
 
9 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 3
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 3
10 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 2
  วารสาร อพวช. 2
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2560
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
    + ประจำเดือนตุลาคม 2560
    + ประจำเดือนกันยายน 2560
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    + ปี 2559