10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Phyics Teacher 15 -
 
2 Nature 4 41.456
 
3 Science 3 -
  Time (Asia Edition)*นิตยสาร 3 -
 
4 Heterocycles 1 1.107
  Journal of Applied Physics 1 2.068
  Polymer 1 3.684
  Chemical Physics Letters 1 1.815

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ซีเคร็ต = Secret 15
 
2 KMUTNB : IJAST 8
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย)

8

 
3 ชีวจิต 7
 
4 มติชนสุดสัปดาห์ 6
 
5 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 5
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 5
 
6 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 4
  A Day 4
 
7 บ้านและสวน 3
 
8 อนุสาร อ.ส.ท 2
 
9 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 1
  วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 1
  วารสารไทย (Thai Journal) 1
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2560
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
    + ประจำเดือนตุลาคม 2560
    + ประจำเดือนกันยายน 2560
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    + ปี 2559