10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนมกราคม 2560

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 22 -
 
2 Physics World 13 -
 
3 New Scientist 9 -
 
4 Science 2 -
 
5 American Journal of Physiology 1 3.077
  Heterocycles 1 1.107
  Nature 1 41.456
  Tetrahedron (incl.Tetrahedron Asymmetry) 1 2.645
  Animal Behaviour 1 3.169
 

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 16
 
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated*

13

 
3 ซีเคร็ต = Secret* 12
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 12
 
4 อนุสาร อ.ส.ท. 8
 
5 ชีวจิต 7
 
6 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 6
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 6
 
7 บ้านและสวน 4
  A day 4
 
8 วารสารเกษตรนเรศวร 3
  วารสารเพลงดนตรี 3
 
9 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ 1
  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) 1
  วารสาร อพวช. 1
  All Magazine 1
  Creative & Idea KAIZEN 1
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2560
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
    + ประจำเดือนตุลาคม 2560
    + ประจำเดือนกันยายน 2560
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    + ปี 2559