10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนสิงหาคม 2560

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 New Scientist 17 -
 
2 Science 15 -
 
3 Time 12 -
 
4 Journal of Organic Chemistry 9 4.785
 
5 Nature 7 41.456
 
6 Physics Today 6 4.188
 
7 Journal of Applied Microbilogy 2 2.099
  Trends in Neurosciences 2 12.504
  Trends in Biotechnology 2 12.065
 
8 Journal of Applied Polymer Science 1 1.866
  Science Asia 1 -
  Scientific American 1 1.316
  Macromolecules 1 5.835
  Polymer Bulletin 1 1.430
  Polymer Engineering & Science 1 1.449
  Journal of the Chemical Society 1 -
  Physics Letters (A) 1 1.772

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 28
 
2 ซีเคร็ต = Sceret 19
  ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated

19

 
3 ชีวจิต 18
 
4 มติชนสุดสัปดาห์ 15
 
5 บ้านและสวน 13
 
6 อนุสาร อ.ส.ท 8
 
7 สารคดี (Sarakadee Magazine) 6
 
8 A Day 4
 
9 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 3
  All Magazine 3
 
10 Creative & Idea KAIZEN 2
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2560
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
    + ประจำเดือนตุลาคม 2560
    + ประจำเดือนกันยายน 2560
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    + ปี 2559