10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Physics Today 31 -
 
2 Science 16 -
 
3 Nature 15 41.456
 
4 New Scientist 9 -
 
5 Journal of Organic Chemistry 4 4.785
  Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 4 -
 
6 Heterocycles 3 1.107
 
7 Journal of Applied Physiology 1 3.004
  National Geographic (Eng.) 1 -
  Phytochemistry 1 2.547
  Science Asia 1 -
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.773
  Synthesis - Journal of Synthetic organic chemistry 1 -
  cell 1 2.871
  Journal of chemical Research 1 0.661
  Newsweek 1 -
  Gene 1 2.319
         

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มหิดลสาร 53
 
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated

21

 
3 วารสารยาง 20
 
4 ซีเคร็ต = Secret* 18
 
5 เที่ยวรอบโลก 17
 
6 มติชนสุดสัปดาห์ 16
 
7 วารสารกีฏและสัตววิทยา 15
 
8 ชีวจิต 13
 
9 สารคดี 10
10 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ 6
  อนุสาร อ.ส.ท 6
  A Day 6
  National Geographic 6
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2560
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
    + ประจำเดือนตุลาคม 2560
    + ประจำเดือนกันยายน 2560
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    + ปี 2559