วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนมกราคม 2563

ภาษาต่างประเทศ

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature* 59 43.07
2 Time (Asia Edition) * นิตยสาร 5 -
3 Science Asia 2 -
4 National Geographic (Eng.) 1 -
  ASM News 1 0.946
  Carcinogenesis 1 4.004
  The Embo Journal  1 11.227
  New in Physiological Sciences 1 -

 

ภาษาไทย

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 19
2 สารคดี (Sarakadee Magazine) 15
3 ชีวจิต 14
4 บ้านและสวน 12
5 อนุสาร อ.ส.ท.* 6
6 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 5
  เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 5
  สรรสาระ Reader's Digest (ฉบับภาษาไทย)  5
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 5
7 วารสาร อพวช. 3
8 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 2
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ววท.) ม.ธรรมศาสตร์ 2
  วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) 1
  Mother and Care  1
  Science and Technology Asia 1
  Update 1

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนตุลาคม 2563
    + ประจำเดือนกันยายน 2563
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2563
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2563
    + ประจำเดือนมีนาคม 2563
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
    + ประจำเดือนมกราคม 2563
 
    + ปี 2562
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549