วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนมีนาคม 2563

ภาษาต่างประเทศ

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature 9 43.07
2 Time (Asia Edition) * 2 -
3 Science Asia  1 -
  Southeast Asia Journal fo Tropical Medicine and Public Health 1 0.287
  European Journal of Pharmalogy 1 -

 

ภาษาไทย

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มติชนสุดสัปดาห์ 5
  อนุสาร อ.ส.ท.* 5
2 ชีวจิต 3
  บ้านและสวน 3
3 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 2
  สารคดี (Sarakadee Magazine) 2
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 2
4 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 1
  เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 1
  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) 1
  วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) 1
  วารสารสารสนเทศศาสตร์ 1
  วารสาร อพวช. 1
  Update 1

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนตุลาคม 2563
    + ประจำเดือนกันยายน 2563
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2563
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2563
    + ประจำเดือนมีนาคม 2563
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
    + ประจำเดือนมกราคม 2563
 
    + ปี 2562
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549