วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนธันวาคม 2562

ภาษาต่างประเทศ

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature* 61 43.07
2 Time (Asia Edition) * นิตยสาร 3 -
3 Phytochemistry* 2 2.905
4 American Journal of Physiology 1 3.077
  Fortune (นิตยสาร)* 1 -
  Journal of Applied Polymer Scince 1 2.188
  Journal of Pharmaceutical Sciences 1 1.992
  Science 1 41.063
  Comparative Biochemistry and Physiology (A) : Canadian Journal of Microbiology 1 -
  Journal of Food Science 1 2.081
  Journal of Physical Chemistry 1 4.173

 

ภาษาไทย

อันดับ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 18
2 มติชนสุดสัปดาห์* 10
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 10
3 อนุสาร อ.ส.ท.* 7
4 ชีวจิต 6
5 สารคดี (Sarakadee Magazine)* 4
6 จดหมายเหตุทางการแพทย์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 2
7 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 1
  บ้านและสวน 1
  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) 1
  วารสารเพลงดนตรี (Music Journal) 1
  Mother and Care 1