10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนเมษายน 2560

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Physics Today 18 -
 
2 New Scientist 17 -
 
3 Science 13 -
 
4 Nature* 5 41.456
  Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 5 -
 
5 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 3 1.269
 
6 Tetrahedorn (incl. Tetrahedron Asymmetry) 2 2.645
  Tetrahedron Letters 2 2.347
 
7 Gene 1 2.319
         

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 มหิดลสาร 29
 
2 มติชนสุปดาห์*

15

 
3 ซีเคร็ต = Sceret* 13
 
4 บ้านและสวน 10
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 10
 
5 อนุสาร อ.ส.ท. 6
 
6 ชีวจิต 5
 
7 จดหมายเหตุทางการแพทย์ = Journal of the Medical Association of Thailand 3
  ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 3
  เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World)* 3
  สารคดี Sarakadee Magazine) 3
  สื่อพลังงาน (Power and thought) 3
 
8 วารสารยางพารา 2
  วารสาร อพวช. 2
  A day 2
  Creative & Idea KAIZEN 2
  KMUTNB : IJAST 2
 

 

 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนธันวาคม 2560
    + ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
    + ประจำเดือนตุลาคม 2560
    + ประจำเดือนกันยายน 2560
    + ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    + ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    + ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    + ประจำเดือนเมษายน 2560
    + ประจำเดือนมีนาคม 2560
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
    + ประจำเดือนมกราคม 2560
 
    + ปี 2559