ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2553

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2553

รอบที่ 24 : เดือนธันวาคม 2553
หัวข้อการเสวนา : เรียนรู้แนวคิดและภาษาอังกฤษจากวีดิโอTED TALK (Translations Talks in Thai)
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
เรื่อง
1
7 ธ.ค. 2553 Barry Schwartz: on our loss of wisdom แบรี่ ชวาร์ตซ: ว่าด้วยการสูญเสียปัญญาและสามัญสำนึก
2
8 ธ.ค. 2553 Lewis Pugh swims the North Pole ลูอิส พัค: ว่ายน้ำข้ามขั้วโลกเหนือ
3
9 ธ.ค. 2553 Adora Svitak: What adults can learn from kids Adora Svitak: อะไรคือสิ่งที่พวกผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้ได้จากเด็กๆ
4
13 ธ.ค. 2553 Hans Rosling: Asia's rise -- how and when ฮานส์ รอสลิ่ง: การกลับมาของเอเชีย -- อย่างไร และเมื่อใด
5
14 ธ.ค. 2553 Itay Talgam: Lead like the great conductors อิเทย์ ทัลกัม: นำอย่างไวทยากรชั้นยอด
6
15 ธ.ค. 2553 Kenichi Ebina's magic moves เคนอิชิ อิบินากับการเคลื่อนไหวอันอัศจรรย์
7
16 ธ.ค. 2553 Stephen Hawking asks big questions about the universe สตีเฟน ฮอว์กิ้ง กับคำถามสำคัญของเอกภพ
8
17 ธ.ค. 2553 Lewis Pugh's mind-shifting Everest swim การว่ายน้ำบนยอดเขาเอเวอเรสต์ที่เปลี่ยนความคิดของลูอิส พัคไปอย่างสิ้นเชิง
9
20 ธ.ค. 2553 Rives tells a story of mixed emoticons รีฟส์ เล่าเรื่องผ่านอีโมติคอนอันหลากหลาย
10
21 ธ.ค. 2553 Patrick Chappatte: The power of cartoons แพททริค แชพแพที: พลังการ์ตูน
11
22 ธ.ค. 2553 Derek Sivers: How to start a movement เดเร็ค ซิฟเวอร์ส: จะสร้างกระแสได้อย่างไร
Derek Sivers: Weird, or just different? เดเรค สิเวอร์ส: แปลกแยก หรือแค่แตกต่าง?
12
23 ธ.ค. 2553 Dan Ariely asks, Are we in control of our own decisions? แดน อรายลี่ กับคำถาม การตัดสินใจของเราเป็นของเราจริงหรือ
13
24 ธ.ค. 2553 Alisa Miller shares the news about the news อลิซ่า มิลเลอร์ บอกเล่าข่าวล่ามาแรงเกี่ยวกับข่าวในโลกวันนี้
14
27 ธ.ค. 2553 Rory Sutherland: Life lessons from an ad man โรรี่ ซัทเธอร์ลันด์: บทเรียนชีวิตจากคนโฆษณา
15
28 ธ.ค. 2553 Dan Pink on the surprising science of motivation แดน พิงค์ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งของแรงจูงใจ
16
29 ธ.ค. 2553 Sugata Mitra: The child-driven education การทดลองครั้งใหม่ของ Sugata Mitra เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
17
30 ธ.ค. 2553 Chip Conley: Measuring what makes life worthwhile ชิพ คอนลี: อะไรที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า

 

รอบที่ 23 : เดือนพฤศจิกายน 2553
หัวข้อการเสวนา : "แลกเปลี่ยนความรู้ จากการอ่านและเขียนบทความวิชาการ"
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
หัวข้อการเสวนา
1
5 พ.ย. 2553 รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา
2
8 พ.ย. 2553 อภิชัย อารยะเจริญชัย สามก๊ก
3
11 พ.ย. 2553 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ จากหิ้งขึ้นห้าง เทคนิคนอกตำรา /นพดล เจียมสวัสดิ์
4
15 พ.ย. 2553 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ Computer & Network Security / ธวัชชัย ชมศิริ
5
16 พ.ย. 2553 วรัษยา สุนทรศารทูล ถอดรหัส...สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนด้วย CSR /วรัญญา ศรีเสวก
6
17 พ.ย. 2553 สรวง อุดมวรภัณฑ์ ไอสไตน์ หลุมดำ บิกแบง / ไพรัช ธัชยพงษ์
7
18 พ.ย. 2553 นุชสรา บุญครอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง ทองแดง
8
19 พ.ย. 2553 รัตน์ชนก ยอดพินิจ White Ocean Strategy (กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว)/ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
9
22 พ.ย. 2553 ดวงพร โพธิ์บุตร ยังไม่ได้ทำ ไม่ได้แปลว่า "ทำไม่ได้" / นวพันธ์ ปิยะวรรณกร
10
23 พ.ย. 2553 มัณฑนา สุนันตา โลกร้อนทุกสิ่งที่เราทำเปลี่ยนแปลงโลกเสมอ / ฐิตินันท์ ศรีสถิต
11
24 พ.ย. 2553 สาวิตรี เต็กแดง บุคลิกภาพเชิงบวก / ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์
12
25 พ.ย. 2553 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บางกะโพ้ง / วินทร์ เลียววาริณ
13
26 พ.ย. 2553 สุภร ผลโพธิ์ อยู่อย่างสง่า / ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ
14
29 พ.ย. 2553 บุญญาวดี พงษ์ศิลา เพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน / ปาริทติ เรืองวิเศษ
15
30 พ.ย. 2553 ศรีรมย์ คู้ลู้ คมความคิดเจ้าสัว / ต้นสกุลส่วย
16
1 ธ.ค. 2553 ธนิษฐา ชุ่มปัก จงจรเที่ยว / สมเด็จพระเทพฯ
17
2 ธ.ค. 2553 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ ไม่อยากเห็นเมืองไทยหายนะ อ่านหนังสือเล่มนี้ / สมคิด ลวางกูร
18
3 ธ.ค. 2553 อรรถพล รักษ์ดำรงธรรม 3 Step Photography / อรวินท์ เมฆพิรุณ

 

รอบที่ 22 : เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2553
หัวข้อการเสวนา : "แลกเปลี่ยนความรู้ จากการอ่านและเขียนบทความวิชาการ"
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
หัวข้อการเสวนา
1
5 ส.ค. 2553 รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล การวิพากษ์ระเบียบวิธีวิจัย ที่ใช้สำหรับศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ e-books
2
10 ส.ค. 2553 อภิชัย อารยะเจริญชัย สรุปผลการประชุม การดำเนินงานของโครงการ Journal Link
3
11 ส.ค. 2553 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการเข้าอบรม ชมรมฟันเฟืองสายสนับสนุน
4
5 ต.ค. 2553 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ Future Internet Services and Applications
5
6 ต.ค. 2553 วรัษยา สุนทรศารทูล Media Integration View Point on Why and Trend
6
7 ต.ค. 2553 สรวง อุดมวรภัณฑ์ Plagiarized Today
7
8 ต.ค. 2553 นุชสรา บุญครอง Exploring the potential effects of emoticons
8
11 ต.ค. 2553 รัตน์ชนก ยอดพินิจ Library as incubating space for innovations: practices, trends, and skill sets
9
12 ต.ค. 2553 ดวงพร โพธิ์บุตร ความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขา LIS มสธ
10
13 ต.ค. 2553 มัณฑนา สุนันตา สรุปผลงานความร่วมมือระหว่าห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553
11
14 ต.ค. 2553 สาวิตรี เต็กแดง Future of Reading
12
15 ต.ค. 2553 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข สรุปสาระจากการฟังสัมมนา เรื่อง นโยบายห้องสมุด และแผนพัฒนาโครงสร้างของห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิค
13
18 ต.ค. 2553 บุญญาวดี พงษ์ศิลา  
14
19 ต.ค. 2553 ศรีรมย์ คู้ลู้ WorldCat Local
15
20 ต.ค. 2553 สุภร ผลโพธิ์ สรุปผลการเข้ารับการอบรมเรื่อง บริการอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า
16
21 ต.ค. 2553 ธนิษฐา ชุ่มปัก การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553
17
22 ต.ค. 2553 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
18
26 ต.ค. 2553 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา ทัศนะของบรรณารักษ์ห้องสมุด ม. มหิดล ที่มีต่อการจัดการความรู้
19 27 ต.ค. 2553 อรรถพล รักษ์ดำรงธรรม Green IT

 

รอบที่ 21 : เดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2553
หัวข้อการเสวนา : "เล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ตอน "ความก้าวหน้าในชีวิต การงาน และการเรียนของข้าพเจ้า”
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
หัวข้อการเสวนา
1
29 มิ.ย. 2553 รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ชีวิตการเรียนปริญญาเอก สาขาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรทางไกล) ที่ มสธ.
2
30 มิ.ย. 2553 อภิชัย อารยะเจริญชัย งานวารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ งานพิพิธภัณฑ์ และงาน Prepress
3
1 ก.ค. 2553 สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ ประสบการณ์จากการเข้าอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการจัดทำเว็บไซต์
4
2 ก.ค. 2553 พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ เราจะได้อะไรจากการทำ TOR (Term of Reference) ของเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์
5
5 ก.ค. 2553 วรัษยา สุนทรศารทูล กิจการของชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท ที่ดำเนินการในช่วงปีนี้
6
6 ก.ค. 2553 สรวง อุดมวรภัณฑ์ แผนการอบรมของชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท
7
7 ก.ค. 2553 นุชสรา บุญครอง แนะนำเว็บไซต์ GradExpo 2010
8
8 ก.ค. 2553 รัตน์ชนก ยอดพินิจ ความคืบหน้าในการเรียน ป. โท สาขาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ ม. รามคำแหง
9
9 ก.ค. 2553 ดวงพร โพธิ์บุตร ความคืบหน้าในการเรียน ป. โท สาขาสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
10
12 ก.ค. 2553 มัณฑนา สุนันตา อัพเดทงานบริการยืมคืน
11
13 ก.ค. 2553 สาวิตรี เต็กแดง ความก้าวหน้าของงานวารสาร
12
14 ก.ค. 2553 สมภพ แสนสมบูรณ์สุข ประสบการณ์จากการเข้าร่วมสัมมนา KM หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
13
15 ก.ค. 2553 บุญญาวดี พงษ์ศิลา ความคืบหน้าในการเรียน ป. โท สาขาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14
16 ก.ค. 2553 ศรีรมย์ คู้ลู้ ความคืบหน้าในการเรียน ป. โท สาขาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์
15
19 ก.ค. 2553 สุภร ผลโพธิ์ ความคืบหน้าของทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน
16
20 ก.ค. 2553 ธนิษฐา ชุ่มปัก การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
17
21 ก.ค. 2553 เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ ประสบการณ์จากการไปอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำงาน รุ่น 2
18
22 ก.ค. 2553 อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา ความคืบหน้าในการเรียน ป. โท สาขาบรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

 

รอบที่ 20 : เดือนเมษายน 2553
หัวข้อการเสวนา : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 2(PA)
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
19 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2553

รอบที่ 19 : เดือนกุมภาพันธ์ 2553-มีนาคม 2553
หัวข้อการเสวนา : เสวนา Book Talk : หนังสือเล่มโปรด
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
หัวข้อการเสวนา
1
25 ม.ค. 53
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล Tuesdays with Morrie
2
27 ม.ค. 53
อภิชัย อารยะเจริญชัย เทวดาฝรั่ง
3
8 ก.พ. 53
สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ คนมีเสน่ห์
4
9 ก.พ. 53
วรัษยา สุนทรศารทูล 18 มหันตภัย โรคร้ายในออฟฟิศ
5
11 ก.พ. 53
สรวง อุดมวรภัณฑ์ WAL-MART กลยุทธ์การแข่งขันระดับโลก
6
10 ก.พ. 53
พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ ฤา IT สำคัญ (Does IT matter ?)
7
15 ก.พ. 53
รัตน์ชนก ยอดพินิจ ญี่ปุ่นหลากมุม
8
16 ก.พ. 53
สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
9
17 ก.พ. 53
บุญญาวดี พงษ์ศิลา
เจ้าหงิญ
10
18 ก.พ. 53
ดวงพร โพธิ์บุตร
วิธีเปลี่ยนนิสัยสู่ชีวิตใหม่
11
19 ก.พ. 53
มัณฑนา สุนันตา
เปลี่ยนตัวเองใหม่ใน 5 นาที
12
22 ก.พ. 53
นุชสรา บุญครอง เจ้าชายน้อย (The Little Prince)
13
23 ก.พ. 53
สาวิตรี เต็กแดง ความสุข ณ จุดที่ยืนอยู่
14
24 ก.พ. 53
ธนิษฐา ชุ่มปัก คู่มือดูแลพ่อแม่
15
25 ก.พ. 53
เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ นักท่องกาลเวลา
16
26 ก.พ. 53
สุภร ผลโพธิ์ ถ้ารู้ (กู) ทำไปนานแล้ว
17
8 มี.ค. 53
ศรีรมย์ คู้ลู้ กินกบตัวนั้นซะ

 

รอบที่ 18 : เดือนธันวาคม 2552-มกราคม 2553
หัวข้อการเสวนา : เสวนา Book Talk : หนังสือเล่มโปรด
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
หัวข้อการเสวนา
1
21 ธ.ค. 52
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ศิลปแห่งอำนาจ (The Art of Power)
2
22 ธ.ค. 52
อภิชัย อารยะเจริญชัย ถึงเวลาบินปร๋อ ยี่ห้อไทยๆ
3
23 ธ.ค. 52
สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ เกร็ดความรู้สารพัดประโยชน์
4
24 ธ.ค. 52
วรัษยา สุนทรศารทูล วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จและแตกต่างจากผู้อื่น
5
25 ธ.ค. 52
สรวง อุดมวรภัณฑ์ เกลียวชีวิต
6
28 ธ.ค. 52
รัตน์ชนก ยอดพินิจ กล้าเปลี่ยนแปลง
7
29 ธ.ค. 52
พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ ผู้นำพันธุ์แท้
8
30 ธ.ค. 52
สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
โลกห้าเหลี่ยม, ดอกไม้กลางเมือง, คนข้ามฝัน
9
4 ม.ค. 53
บุญญาวดี พงษ์ศิลา
เที่ยวทั่วทิศกับสิบสองนักเขียน
10
7 ม.ค. 53
ดวงพร โพธิ์บุตร
ลิ้นชักแห่งความทรงจำ
11
8 ม.ค. 53
มัณฑนา สุนันตา
เราจะข้ามเวลามาพบกัน
12
11 ม.ค. 53
นุชสรา บุญครอง สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า
13
12 ม.ค. 53
สาวิตรี เต็กแดง The Secret
14
13 ม.ค. 53
ธนิษฐา ชุ่มปัก กฎเหล็ก 89 ข้อ ทำการค้าให้สำเร็จอย่างคนจีน
15
14 ม.ค. 53
เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ Twilight Saga
16
15 ม.ค. 53
ศรีรมย์ คู้ลู้ ถกแขมร์ แลเขมร
17
18 ม.ค. 53
สุภร ผลโพธิ์ กฎแห่งกรรม

 

รอบที่ 17 : เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552
หัวข้อการเสวนา : การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปี 2553
09:00 - 09:30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ผู้เสวนา
หัวข้อการเสวนา
1
25 ต.ค. 52
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของรุจเรขา [ รายงานความคืบหน้า ]
2
17 พ.ย. 52
อภิชัย อารยะเจริญชัย แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของอภิชัย
3
18 พ.ย. 52
สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของสุภัคจิรา
4
19 พ.ย. 52
วรัษยา สุนทรศารทูล แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของวรัษยา
5
23 พ.ย. 52
พิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของพิชิต
6
24 พ.ย. 52
ดวงพร โพธิ์บุตร แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของดวงพร
7
  อาภาภรณ์ อัจฉริยสุชา -- ลาศึกษาต่อ --
8
25 พ.ย. 52
รัตน์ชนก ยอดพินิจ แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของรัตน์ชนก
9
26 พ.ย. 52
สมภพ แสนสมบูรณ์สุข
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของสมภพ
10
27 พ.ย. 52
บุญญาวดี พงษ์ศิลา
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของบุญญาวดี
11
30 พ.ย. 52
สรวง อุดมวรภัณฑ์
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของสรวง
12
1 ธ.ค. 52
มัณฑนา สุนันตา
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของมัณฑนา
13
2 ธ.ค. 52
นุชสรา บุญครอง แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของนุชสรา
14
14 ธ.ค. 52
สาวิตรี เต็กแดง แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของสาวิตรี
15
15 ธ.ค. 52
เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของเฉิดฉันทร์
16
16 ธ.ค. 52
ธนิษฐา ชุ่มปัก แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของธนิษฐา
17
17 ธ.ค. 52
ศรีรมย์ คู้ลู้ แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของศรีรมย์
18
18 ธ.ค. 52
สุภร ผลโพธิ์ แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของสุภร
19
21 ธ.ค. 52
ภิรมย์ เหมือนแม้น แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของภิรมย์
20
22 ธ.ค. 52
ศิริพร เพลินพนา แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของศิริพร
21
23 ธ.ค. 52
ดวงจิต ชาติชาลี แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ของดวงจิต

 

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ย้อนหลัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2567
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2566
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2558
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2556
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2555
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2554
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2553
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย้อนหลัง พ.ศ. 2549-2552