รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- G -

 1. Gene online-only [ISSN 0378-1119]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/03781119
  v.20-222, 1982-98;
  v.224-241, 1998-2000;
  v.243-553, 2000-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only