รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- I -

 1. Immunology online-only [ISSN 0019-2805]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2567
  v.1-13, 1958-67;
  v.15-62, 1968-87;
  v.63 no.1-2, 1988;
  v.69-131, 1990-2010;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 2. Indian journal of chemistry.
  Section B, Organic including medicinal chemistry [ISSN 0019-5103]
  v.17B-19B, 1979-80;
  v.20 Jul-Dec, 1981;
  v.21-28, 1982-89//
 3. Infection and immunity [ISSN 0019-9567]
  Online version : http://iai.asm.org/
  v.1-6, 1970-72;
  v.7 no.1-3, 1973;
  v.10 no.4-6, 1974;
  v.11-12, 1975;
  v.13 no.1-3, 1976;
  v.14-56, 1976-89;
  v.57 no.1-9, 11-12, 1989;
  v.58 no.1, 3-7, 9-12, 1990;
  v.59 no.1-3, 5-11, 1991;
  v.60 no.1-10, 12, 1992;
  v.61-63, 1993-95;
  v.66 no.6-12, 1998;
  v.67-69, 1999-2001;
  v.70 no.2*12, 2002//
 4. Inorganic chemistry online-only [ISSN 0020-1669]
  Online version : http://pubs.acs.org/journal/inocaj
  v.1-38, 1962-99;
  v.39 no.1-6, 18-19, 21-23, 25-26, 2000;
  v.40 no.1-22, 2001;
  v.41 no.1-3, 6-26, 2002;
  v.42-46, 2003-07;
  v.47 no.1-16, 18, 21, 2008;
  v.48 no.1-13, 16-24, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 5. International journal of cancer [ISSN 0020-7136]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0215
  v.1-58, 1966-94;
  v.59 no.1-5, 1994;
  v.60-66, 1995-96;
  v.67 no.1-5, 1996;
  v.68-74, 1996-97;
  v.75 no.1-4, 1998//