วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนเมษายน 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 New Scientist 18 -
2 Sky & Telescope 10 -
3 Nature 5 40.137
  Science 5 34.205
4 Time (Asia Edition) 4 -
5 Fortune (นิตยสาร) 1 -
  Science Asia 1 -
  Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) 1 2.651
  Starch 1 1.837
  Indian Journal of Chemistry (B) 1 0.353
  Cell 1 30.41
  American Journal of Mathematics 1 1.056

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 18
2 มติชนสุดสัปดาห์ 16
3 สารคดี (Sarakadee Magazine) 13
4 วารสารไทย (Thai Journal) 10
5 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 8
6 ชีวจิต 7
7 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 6
8 ซีเคร็ต = Secret 5
9 ยางไทย 4
  อนุสาร อ.ส.ท. 4
  A Day 4
10 บ้านและสวน 3
  วารสารเพลงดนตรี = Music Journal  3
  วารสาร อพวช. 3
  All Magazine 3
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549