วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature * 17 40.137
2 New Scientist 15 -
3 Science * 11 34.205
4 Sky&Telescope 10 -
5 Journal of Applied Microbiology 5 2.099
6 Time (Asia Edition) * 4 -
7 Tetrahedron Letters 3 2.193
8 Journal of General Microbiology 2 -
9 Journal of the Science of Food and Agricuture 1 -

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ชีวจิต 18
2 ซีเคร็ต = Secret * 15
3 มติชนสุดสัปดาห์ * 13
4 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated * 10
5 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 7
6 บ้านและสวน 4
  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) 4
  สารคดี (Sarakadee Magazine) * 4
7 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) * 3
  อนุสาร อ.ส.ท. * 3
8 วารสารเพลงดนตรี = Music Journal 2
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 2
9 จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 1
  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (Journal of science - Ledkrabang) 1
  วารสารสาธารณสุขศาสตร์ (Journal of Public Health) 1
  วารสารสิ่งแวดล้อม (Environment Journal) 1
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549