วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 6 34.205
2 Nature 5 40.137
  Sky & Telescope 5 -
3 New Scientist 3 -
  Time (Asia Edition) (นิตยสาร) 3 -
4 Forbes Asia 2 -
  Acta Anatomica 2 2.435
5 Phytochemistry 1 3.205
  Science Asia 1 -
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.655
  Virology 1 3.374
  Federation Proceedings 1 -
  Anatomical Record 1 1.373
  American Journal of Psychotherapy 1 0.325
  Mathematical Biosciences 1 1.500

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 สารคดี (Sarakadee Magazine) 19
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 16
3 บ้านและสวน 12
4 Mother and Care 10
5 National Geographic 9
6 มติชนสุดสัปดาห์ 8
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 8
7 Creative & Idea KAIZEN 7
8 ซีเคร็ต = Secret 4
9 ชีวจิต 3
  เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 3
  วารสารเพลงดนตรี = Musics Journal 3
10 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH) 2
  วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 2
  อนุสาร อ.ส.ท 2
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549