วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 10 41.058
2 Nature 8 41.577
3 Time (Asia Edition)* นิตยสาร 7 -
4 New Scientist 6 0.386
5 Polymer 3 3.483
6 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2 0.817
  Journal of Chemical Physics 2 2.843
  Forbes Asia 2 -
7 Biochemistry 1 2.997
  Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 1 1.063
  Chemistry World 1 -
  Food and Chemical Toxicology 1 3.977
  Journal of the chemical Society. Faraday Transactions I 1 2.420
  National Geographic (Eng.) 1 -
  Science Asia 1 -
  Synthesis 1 -
  Chemistry and Industry 1 0.126
  Journal of Clinical Investigation 1 13.251
  Studies in Applied Mathematics 1 1.829
  Physiological Reviews 1 24.014
  Annals of physics 1 2.367

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ชีวจิต 13
  มติชนสุดสัปดาห์ 13
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 13
2 สารคดี (Sarakadee Magazine) 9
3 บ้านและสวน 8
4 เที่ยวรอบโลก 6
  อนุสาร อ.ส.ท 6
5 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรตัด = Science Illustrated 4
6 จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 3
  Creative & Idea Kaizen 3
7 ซีเคร็ต 2
8 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
9 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (King Mongkut's Agricultural Journal) 1
  วารสารดนตรี (Music Journal) 1
  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 1
  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1
  Mother and Care 1
  Songklanakarin Journal of Science and Technology (วารสารสงขลานครินทร์ฯ) 1
  Windows IT Pro = Enterprise IT Pro 1
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549