วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 New Scientist 15 -
2 Time (Asia Edition) (นิตยสาร) 11 -
3 Sky & Telescope 10 -
4 Science 9 34.205
5 Nature 8 40.137
6 Analytical Biochemistry 1 2.275
  Journal of Organic Chemistry 1 4.805
  Planta Medica 1 2.342
  Science Asia 1 -
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.655
  Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) 1 2.651
  Tetrahedron Letters 1 2.193
  Medicine and science in Sports and Exercise 1 4.291
  International journal of clinical pharmacology therapy and toxicology 1 -
  American Journal of Mathematics 1 1.056

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 บ้านและสวน 21
2 สารคดี (Sarakadee Magazine) 17
3 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 14
4 Health & Cuisine 13
5 ชีวจิต 12
6 มติชนสุดสัปดาห์ 11
7 จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 9
8 อนุสาร อ.ส.ท. 7
9 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 5
10 Creative & Idea KAIZEN 4
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549