วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนกันยายน 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Nature 15 40.137
2 New Scientist 14 -
3 Science 8 34.205
4 Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 7 -
5 Journal of Applied Polymer Science 6 1.901
6 Science Asia 2 -
  International Journal of Cancer 2 7.360
7 Journal of Organic Chemistry 1 4.805
  Phytochemistry 1 3.205
  Planta Medica 1 2.342
  Journal of Polymer Science 1 -
  Journal of Polymer Science (Polymer Physics Edition) 1 2.588
  Tetrahedron Letters 1 2.193
  Tetrahedron (incl. Tetrahedron Asymmetry) 1 2.651
  The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 0.655
  Scientific American 1 -
  Synthesis - Journal of Synthetic organic chemistry 1 0.715

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 29
2 มติชนสุดสัปดาห์ 20
3 บ้านและสวน 18
4 ชีวจิต 17
5 ซีเคร็ต = Secret 14
  ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 14
6 อนุสาร อ.ส.ท. 7
7 สารคดี (Sarakadee Magazine) 6
8 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 4
  Mother and Care 4
9 เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 3
  เวชชสารสัตวแพทย์ (Thai journal of veterinary medicine) 3
10 จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 2
  วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 2
  วารสาร อพวช. 2
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549