วารสาร/นิตยสาร 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด

ประจำเดือนตุลาคม 2561

ภาษาต่างประเทศ

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้ Impact Factor
1 Science 14 -
2 New Scientist 13 -
3 Time (Asia Edition)* (นิตยสาร) 5 -
4 Phytochemistry 3 3.186
5 National Geographic (Eng) 1 -
  canadian Journal of Physiology and pharmacology 1 2.21
  Journal of Applied Bacteriology 1 1.811 
  Molecular Pharmaceology 1 -

 

ภาษาไทย

อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวนครั้งที่ใช้
1 ชีวจิต 18
  ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 18
  National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 18
2 มติชนสุดสัปดาห์ 17
3 บ้านและสวน 5
4 สารคดี (Sarakadee Magazine) 4
  อนุสาร อ.ส.ท. 4
5 จดหมายเหตุทางการแพท์ฯ = Journal of the Medical Association of Thailand 2
  เที่ยวรอบโลก (Travel Around The World) 2
6 วารสารดนตรี (Music journal) 1
  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ) 1
  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 1
  วารสาร อพวช. 1
  Creative & Idea KAIZEN 1
 สถิติการใช้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) ย้อนหลัง 10 อันดับแรกที่มีสถิติการใช้มากที่สุด
 
    + ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    + ประจำเดือนเมษายน 2562
    + ประจำเดือนมีนาคม 2562
    + ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    + ประจำเดือนมกราคม 2562
 
    + ปี 2561
    + ปี 2560
    + ปี 2559
    + ปี 2558
    + ปี 2557
    + ปี 2556
    + ปี 2555
    + ปี 2554
    + ปี 2553
    + ปี 2552
    + ปี 2551
    + ปี 2550
    + ปี 2549