ผลสำรวจความพึงพอใจ (Library User Survey)

ปีงบประมาณ 2561

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

  • แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ "ยืมไม่อั้น อ่านไม่ยั้ง" (สำรวจระหว่างวันที่ 24 พ.ค. - 24 ส.ค. 2561)
    - สรุปแบบสอบถาม

การสำรวจความต้องการใช้วารสารและฐานข้อมูล

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2560

การสำรวจความต้องการใช้วารสารและฐานข้อมูล

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2559

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2558

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2557

การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและกิจกรรม ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ 2551

การสำรวจความพึงพอใจโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

:: ผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รายปี (Customer Satisfaction Survey) ::